Veilig werken met aerosol

Veilig werken met aerosol

Een aantal van onze producten, zoals de Elleure Modeler Haarlak, Droogshampoo en Mousse zijn aerosol producten. Dit betekent dat het product door een gas uit de flacon wordt verspreidt. Bij deze producten is het belangrijk een aantal veiligheidswaarschuwingen in acht te nemen, zodat je deze producten te allen tijde veilig kunt gebruiken.

Wat zijn aerosol producten

Bij Aerosol producten wordt er gebruik gemaakt van een gas, om zo het product uit de flacon te kunnen verspreiden, denk hierbij aan een haarspray, haarmousse of dry shampoo. In deze gevallen is een aerosol dus een mengsel van kleine druppeltjes/deeltjes van het haarproduct en een gas.

Waarom aerosol producten gebruiken

Elleure aerosol producten zijn gemakkelijk in gebruik en zorgen ervoor dat je het product nauwkeurig kunt toepassen. Bovendien is het een zeer hygiënische manier van werken. En doordat het product niet aan omgevingsfactoren wordt blootgesteld wordt de kwaliteit niet aangetast. Zo weet jij dat je altijd met een kwalitatief goed product werkt.

Veiligheidswaarschuwing omtrent aerosol producten

De gassen die in aerosol producten worden gebruikt zijn zeer licht ontvlambaar. Dit is dan ook de reden dat er een vlamsymbool op het etiket staat aangegeven. Het product kan veilig gebruikt worden mits onderstaande waarschuwingen goed in acht worden genomen. Lees hieronder welke omstandigheden moeten worden vermeden en hoe je veilig met de aerosol omgaat:

NL  -  Gevaar:
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F. Buiten het bereik van kinderen houden.

EN – Danger
Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F. Keep out of reach of children.

FR – Danger
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : Peut éclater s'il est chauffé. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur une autre source d'inflammation. Récipient sous pression : ne pas percer ni brûler, même après usage. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F. Garder hors de la portée des enfants.

DE – Achtung
Hochentzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung platzen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Von Kindern fern halten.

Wil je graag meer informatie over het werken met aerosolproducten? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via ons contactformulier, e-mail of telefonisch.

Deel deze blog